ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
คลิกที่นี่

เอกสารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลคอนสาร
1.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
3.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
4.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
5.ผลการดำเนินการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ